Na nastavi likovne umjetnosti naši učenici upoznaju obilježja različitih stilskih razdoblja i pravaca. Naučeno su primijenili na likovnoj radionici kada su u zajedničkoj temi portreta prikazali glavna obilježja pojedinih stilova. Prepoznajete li karakteristike egipatske umjetnosti, kubizma i fovizma na njihovim radovima?