Gdje se nalazimo?

U Ulici Stanka Vraza 37, Varaždin, nedaleko autobusnog kolodvora, u blizini romantičnog dvorca Starog grada. Gimnazija je smještena u prostoru Škole stranih jezika – Žiger i koristi ga u prijepodnevnim satima.

Opremljenost

Škola raspolaže uređenim učioničkim prostorom, opremljenim informatičkom i multimedijskom opremom, kabinetom za nastavu prirodoslovnih predmeta te prostranom dvoranom za provođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture te dodatnih sadržaja poput priredbi, koncerata, sastanaka i skupova.

Kako bi se velik dio nastave mogao odvijati uz pomoć multimedije, sve učionice opremljene su lap-top kompjuterima i LCD projektorima. Velik dio nastavnog programa predaje se učenicima uz pomoć moderne tehnologije, čime je olakšana prezentacija, čineći je zornijom i zanimljivijom, a na učenike  ima efekt lakšeg usvajanja i zapamćivanja gradiva.

Od samog početka škola je dobro i adekvatno opremljena, no neprestano se ulaže u novu opremu, nova sredstva i uređenje.

Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti odnosno Gimnazija Žiger, osnovana je 27. svibnja 2004. godine ...

... rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa br. UP/I0 – 602-03/04-01/0001, URBROJ: 533-09/04-4 kao opća gimnazija.

2008. godine otvorena je i jezična gimnazija

Što je predmet našeg rada?

Škola realizira program opće i jezične gimnazije, uz dodatak izbornihfakultativnih predmeta, kao što je Govorništvo, koji se realizira tijekom sve četiri godine školovanja, a putem kojeg se učenici oboružavaju govorničkim znanjima i vještinama za sve prigode samostalnog ili grupnog govornog iskaza. Učenici također mogu odabrat i Filmsku umjetnost koja učenicima daje priliku da se upoznaju s kulturnim filmskim naslijeđem, prateći ga žanrovski, stilski i prema režiseru, sa kazalištem kao medijem te drugim medijima.

Naša škola stranih jezika omogućava dodatno učenje stranih jezika po vlastitom izboru. Prema iskazanom interesu učenika, nastava nekoliko predmeta (Povijesti, Biologije, Kemije i Informatike) održava se na engleskom jeziku, sa svrhom upoznavanja učenika s najvažnijom terminologijom određene teme na engleskom jeziku.

I posljednje, ali ne najmanje važno ... kod nas ćete uvijek dobiti ono što smo obećali, a vjerojatno i više ...

Kako provodimo program?

Jedan od osnovnih preduvjeta kvalitetnog rada je rad u malim skupinama, s najviše 15 učenika. Rad u tako malim skupinama omogućuje individualni pristup učeniku, a za nastavnike također predstavlja mogućnost samomotiviranja i motiviranja učenika, koje je veoma teško postići u tradicionalnim uvjetima školovanja. Mi svakom učeniku posvećujemo individualnu pažnju jer, svaki učenik je važan i može biti uspješan. Razvijamo interes za svaki pojedini predmet, prepoznajemo interese i sklonosti učenika te pomažemo u odabiru područja njihovog budućeg studija i rada.

Mala odjeljenja od 15 učenika omogućuju stvaranje atmosfere neposrednosti, spontanosti i komunikacije učenika s profesorom. U takvoj se pozitivnoj atmosferi daleko lakše uči. Nastavnici kombiniraju upotrebu klasičnog načina rada s modernim pristupom upotrebom multimedijske opreme. To doprinosi raznovrsnosti pristupa, zanimljivosti i lakšem memoriranju gradiva.

Dvojezičnošću nastave nekoliko predmeta, pridavanjem velike važnosti stranim jezicima, programu međunarodne razmjene učenika i kontaktima s europskim školama, kod nas se učenici školuju za građanina Europe!

Učimo u učionici, u laboratoriju, na terenu... Terenska nastava je prilika da se nastavne jedinice nekoliko predmeta obrade na najzorniji mogući način, tj. u kontaktu s prirodom, znamenitostima, zajedničkim radom učenika pod vodstvom svojih profesora, u dobru raspoloženju. Stoga je znanje naših učenika trajno i čvrsto.

Dovoljno vremena za talente

Školske obaveze učenika ostavljaju im dovoljno vremena da se bave onim što ih osobno interesira i za što imaju talenta, kao napr. glazba, pjevanje, slikanje, karikatura, sport. Škola im daje priliku da svoje talente pokažu javnosti i da ih ona prepozna putem koncerata, smotri, izložbi, dramskih priredbi.

U dosadašnjem radu mnogi su učenici iskazali svoja znanja i talente učestvujući na natjecanjima iz različitih predmeta kao što su npr. fizika, kemija, povijest, njemački jezik, glazbeno stvaralaštvo. Sudjelovali su na županijskom i državnim natjecanjima.

Pogledajte interaktivnu prezentaciju naše škole u programu Prezi

prezentacija-skole-prezi

 

Pogledajte brošuru naše škole putem letka (PDF)

ziger_letak2020

Zašto izabrati nas?

 • Pružamo sveobuhvatno obrazovanje, što postižemo dodatnim predmetima Govorništva i Filmska umjetnosti
 • Program je usporediv s programima elitnih privatnih škola u svijetu
 • Dvojezičnost u nekoliko predmeta - mogućnost za usvajanje dodatnih znanja
 • Izuzetno dobro pripremljena i učinkovita terenska nastava na trgovima Europe
 • Intenzivno sudjelovanje u međunarodnim projektima - međunarodna razmjena učenika
 • Nestresno okruženje, individualizirani pristup, topla atmosfera, mala razredna odjeljenja
 • Besplatno dodatno učenje stranih jezika u Školi stranih jezika - Žiger
 • Pripreme za maturu u sklopu škole
 • Topli obrok u školi
 • Popust na školarinu za drugo dijete iz obitelji
 • Stalna poboljšanja putem ispitivanje mišljenja profesora, učenika i roditelja (ankete-analiza-postupanje)
 • Mogućnost stipendiranja djece slabijeg imovinskog stanja
 • Nema drugih skrivenih troškova

Tko su naši profesori?

Kvalitetan stručan, obrazovan kadar mladih profesora sa znanjem stranih jezika, koji se vesele svakom susretu sa svojim učenicima, koji ih znaju motivirati i vesele se svakom njihovom uspjehu.