Planirana jednodnevna terenska nastava u Ozalj, Karlovac i Turanj odgađa se zbog nepovoljne epidemiološke situacije. :(