Dan europske kulturne baštine obilježava se svake godine 23. rujna, a Hrvatska se kao dio Europe može ponositi svojom bogatom materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom. 

Ovaj smo dan obilježili prigodnom radionicom u kojoj su učenici istraživali hrvatsku kulturnu baštinu, i to dubrovačku Festu Svetog Vlaha, crkvu svetog Vlaha, Šibensku katedralu svetog Jakova, povijesni kompleks Splita i Dioklecijanovu palaču, Eufrazijevu baziliku u Poreču, godišnji ophod zvončara iz Kastva te slavonski bećarac. 

U ovoj su radionici naši učenici razvijali vještine istraživanja, timski rad te javni nastup i usmeno izlaganje. 

Na kraju radionice učenici su zaključili da je naša kulturna baština zaista raznolika te da možemo biti ponosni na nju.