Program opće gimnazije s dodatnim STEM programom pruža najbolji mogući temelj za kasniji studij bilo prirodoslovnog, bilo društvenog usmjerenja, s obzirom da podrazumijeva uravnotežen odnos svih općeobrazovnih nastavnih predmeta. Od drugog razreda izborna nastava je obvezni dio nastavnog plana i programa. Ovaj temeljni program nadopunjen je našim vlastitim fakultativnim predmetima: Filmska umjetnost i Govorništvo.

Gimnazija Žiger provodi program opće gimnazije s nekoliko predmeta dvojezično, radi lakšeg služenja literaturom na engleskom jeziku bilo tijekom studija, bilo kasnije u obavljanju poslova u svakodnevnom životu. Nastavni plan za 4. godine školovanja:

 

 

R.BR.

 

 

NASTAVNI   PREDMET

GODINA OBRAZOVANJA

(BROJ SATI TJEDNO)

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

4

4

4

4

2.

I. strani jezik

3

3

3

3

3.

II. strani jezik

2

2

2

2

4.

Latinski jezik

2

2

-

-

5.

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

6.

Likovna umjetnost

1

1

1

1

7.

Psihologija

-

1

1

-

8.

Logika

-

-

1

-

9.

Filozofija

-

-

-

2

10.

Sociologija

-

-

2

-

11.

Povijest

2

2

2

3

12.

Geografija

2

2

2

2

13.

Matematika

4

4

3

3

14.

Fizika

2

2

2

2

15.

Kemija

2

2

2

2

16.

Biologija

2

2

2

2

17.

Informatika

2

-

-

-

18.

Politika I gospodarstvo

-

-

-

1

19.

Tjelesna i zdravstvena kult.

2

2

2

2

20.

Etika / Vjeronauk

1

1

1

1

21.

Izborna nastava

-

2

2

2

Fakultativni predmeti

 

 

 

 

22.

Govorništvo

1

1

1

1

23.

Filmska umjetnost

2

2

2