Na našem humanitarnom božićnom koncertu prikupljali smo novac i odlučili da ćemo pomoći socijalnoj samoposluzi "Kruh sv. Antuna" Varaždin i udruzi Spas.

S tim ciljem kontaktirali smo spomenute organizacije i u dogovoru s njima kupili im prijekopotrebne stvari. Socijalnoj samoposluzi "Kruh sv. Antuna" donirali smo potrepštine za djecu i osobnu higijenu, a udruzi Spas posebnu hranu za teško oboljele pse.
Kako nam je bilo možete vidjeti na našem Facebook profilu.