Popis lektirnih djela za cjelovito čitanje za školsku godinu 2021./2022.

1. razred

2. razred

4. razred