Prolistajte naš časopis ''Ad astra'' i vidjet ćete koliko su kreativni bili učenici, koliko su poticaja imali od strane svojih profesora i kakva je atmosfera vladala u školi!

Krećemo se prema zvijezdama.

Uživajte u čitanju!

Ad astra 2021.